παπούτσια(καλοκαίρι 2009). -by maria t.

– παπούτσια case study 1- a shoe shop turned into an art space :

– παπούτσια case study 2- untitled (zaomeni fatsa/paputsin pu ton topo su j’as eni mballomenon), 2009 :

-παπούτσια case study 3- a shoe factory turned into a concert hall :

Advertisements

Leave a comment

Filed under Could it be nothing at all?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s